• CorpCommGroep

  Postbus 74775
  1070 BT  AMSTERDAM
  020-4004466

 • Waarin onderscheidt CorpCommGroep zich?

  Wij werken:

  • Taakstellend
  • Resultaatgericht
  • Tijdsbeperkend
  • Kostenbesparend

  Taakstellend:

  De klant stelt, voorafgaand, aan een project samen met ons een helder omscheven taak vast. Dit gebeurt op basis van te realiseren doelstellingen van de organisatie.
  De taakstelling is wederzijds, dus gelden voor zowel de opdrachtgever als voor ons. Op grond hiervan wordt door de CorpCommGroep een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is kort en bondig op hoofdzaken geformuleerd, zodanig dat in elke fase van de te volgen trajecten kan worden bijgesteld, zodat steeds een up-to-date versie voorhanden is. Dikke rapporten passen niet in onze aanpak.

  Resultaatgericht:

  Door een duidelijke taakstelling zijn de te realiseren doelstellingen concreet in vooraf te bepalen resultaten aan te geven. Onze aanpak is erop gericht om dit beoogde resultaat te behalen. Omdat wij in onze werkwijze optimaal gebruik maken van binnen de organisatie aanwezige kennis, deskundigheid en inzetbare menskracht is het eindresultaat altijd het resultaat van gezamenlijke inspanning.

  Tijdsbeperkend:

  Opnieuw dankzij een duidelijke taakstelling is een tijdpad uit te zetten, zodat er duidelijkheid is over het moment waarop de beoogde resultaten van de te realiseren doelstellingen moeten zijn behaald. Door alle betrokken partijente houden aan gemaakte afspraken is realisering binnen de gestelde termijn te garanderen.
  Daarom is samenwerking met en maximaal support van de opdrachtgever een onontbeerlijke noodzaak.

  Kostenbesparend:

  Als gevolg vand e hierboven beschreven uitgangspunten zijn de investeringen in elke corpoate communicatieproject vooraf vast te stellen. Door gebruik te maken van in de organisatie aanwezige kennis en deskundigheid is in veel situaties extra inzet van externe deskundigheid overbodig. Bijd e specifieke communicatie managementprojecten worden zodanige resultaten behaald dat return on investment binnen één jaar aantoonbaar is, veelal is er sprake van profit on investment.

 • Wat zijn de USP's van de CorpCommGroep?

  • Pragmatische aanpak;
  • Hoog emphatisch vermogen;
  • Snel resultaat in een kort tijdsbetsek;
  • Het optimaliseren van de bestaande kwaliteit in de organisatie.