• CorpCommGroep

  Postbus 74775
  1070 BT  AMSTERDAM
  020-4004466

 • Resultaat van communicatie management

  13 okt 2013 | corpcomm
 • Wat levert communicatiemanagement de organisatie op?

  Een cultuuromslag met duidelijke gedragsveranderingen

  Door communicatiemanagement ontstaan op een natuurlijke manier meetbare veranderingen en/of verbeteringen in de organisatie.
  Sommige zijn heel snel zichtbaar en op economische gronden snel vast te stellen, andere zijn alleen op basis van arbeidsanalyse te constateren.

 • De meest duidelijke op korte termijn waarneembare effecten zijn:

  • een op waarden gestuurde organisatie;
  • imago verbetering;
  • coachend slagvaardig leiderschap;
  • flexibel resultaatgerichte medewerkers;
  • tevreden klanten;
  • het dragen van de eigen verantwoordelijkheid;
  • teamgeest en efficiënte samenwerking;
  • vergroting van de betrokkenheid bij de organisatie;
  • verhoging van de arbeidssatisfactie;
  • terugdringing van het ziekteverzuim;
  • verhoging van de efficiency en nog belangrijker van de effectiviteit;
  • met minder mensen meer doen! 
  • grotere verdraagzaamheid en respect jegens elkaar;
  • afname van fouten, minder klachten;
  • ontstaan van een blijvend gunstig klimaat voor veranderingen en/of       verbeteringen, anticiperen i.p.v reageren
 • Communicatiemanagement leidt tot verhoging van het rendement in tijd, productie en geld.