• CorpCommGroep

  Postbus 74775
  1070 BT  AMSTERDAM
  020-4004466

 • Over de CorpCommGroep

  1 nov 2013 | corpcomm
 • Wij zijn een netwerk organisatie. Wij werken samen, bundelen onze krachten en kunnen verbeteringen realiseren.
  Daarom zijn al onze consultenten zelfstandige professionals met een eigen praktijk, specifieke branche kennis en delen dezelfde visie. Samen hebben wij een enorm netwerk dat ook ten dienste staat van de opdrachtgever. Wanneer er een probleem of vraagtsuk is, komen gespecialiseerde consultenten bijeen en spreken vrij uit totdat we door de gezamenlijke bijdrage van ideeën een plan ontdekken die het doel kan dienen.

  Omdat een transformatie een intensief proces is moeten de consultenten zich goed kunnen inleven en ervaring hebben met ingrijpende transformaties en de daarmee gepaard gaande onzekerheden en weerstanden kunnen herkennen. Om die redenen zijn de consultenten gemotiveerde 'seniors' met levenservaring en hun zelfkennis is gebaseerd op universele principes.

  Alles staat in het teken van het scheppen van een relatie.

 • "Eerst dacht ik: Ik wil niet. Toen: Ik kan het niet. Maar als het dan lukt, dan weet je, dan voel je; hier doe ik het voor.
 • Mission statement van de CorpCommGroep

  Betrouwbaarheid en kwaliteit van de eigen staf en van de extrerne deskundigen waarmee wij samenwerken, is voor de CorpCommGroep een voorwaarde om de vertrouwensrelatie met haar opdrachtgevers te waarborgen.

  De CorpCommGroep biedt haar opdrachtgevers optimaal effectieve oplossingen op het gehele gebied van Interne en Externe bedrijfscommunicatie. Wij realiseren dit met een select team van hoogopgeleide deskundigen die over ruime ervaring op dit gebied beschikken en door inschakeling van door ons geselecteerde hoogwaardig gekwalificeerde specialisten op deelgebeiden.

  De CorpCommGroep werkt taakstellend, resultaatgericht en tijdsbeperkend!

  Onafhankelijk van de omvang van de opdracht en/of het aanzien van een klant zal naa eer en geweten gewerkt worden aan de juiste oplossing die het best past bij de aandachtspunten van de opdrachtgever. Op de manier zijn wij een betrouwbaar ijkpunt, dat staat voor hoogwaardige kwaliteit can coaching, counseling, training en uitvoering.

  Op grond van onze beroepsethiek aanvaarden wij geen opdrachten die indruisen tegen onze gevoelens van respect en eerbied voor de waarden van mens en het milieu.

  Together we make it happen!