• CorpCommGroep

  Postbus 74775
  1070 BT  AMSTERDAM
  020-4004466

 • De 5 fasen in een management communicatie project

  Fase 1
  Diagnostische fase

  • SWOT Analyse
  • Diagnostiek op basis van informatie uit interviews en deskresearch;
  • Nagaan van de organistie- en communicatiecultuur;
  • Signaleren van de problematiek rond interne en externe aanpassing;
  • Probleem- en verdere taakstelling op basis van diagnostiek;
  • Evaluatie diagnostiek en probleemstelling;
  • Finaliseren en formaliseren taakstelling.

  Fase 2 ICM
  Funderende fase

  • Opstellen plan van aanpak, gewenste resultaten en tijdspad.
  • Samenstelling Interne Communicatie Management Team;
  • Introductie over visie, doelstelingen, beleid en communicatie management en de samenhang hiertussen;
  • Inbedden MBWA, Management By Walking Around;
  • Coaching en counseling van I-CMT in dit traject.
  • Training van leden I-CMT in communicatie en communicatiemanagement;
  • Formuleren taken rond prioriteiten uit het strategische beleidsplan;
  • Samenstellen diagonale taalkgroepen rond geformuleerde taakprojecten;
  • Evaluatie.

  Fase 3
  Verbredende en afrondende fase

  • Introductie van taakprojecten aan taakgroepen door I-CMT leden;
  • Introductie over visie, doelstellingen, beleid en communicatie management aan taakgroepen;
  • Opstellen plan van aanpak, gewenste resultaten en tijdspad;
  • Coaching en counseling van I-CMT en taakgroepen;
  • Bewaken van de vooruitgang;
  • Training van leden I-CMT en taakgroepen in communicatie;
  • Vatstellen plan van aanpak, tijdspad en planning;
  • Evaluatie.

  Fase 4 ECM
  Omgevingsgerichte fase

  • Diagnosticeren externe doelgroepen;
  • Ontwikkelen extren communicatiebeleid;
  • Ontwikkelen plan van aanpak, gewenste resultaat en planning;
  • Ontwikkelen media- en crisisscenario's;
  • Samenstellen extern communicatie management team (E-CMT)
  • Coaching en counseling E-CMT en bewaken voortgang;
  • Trainen in performance, omgaan met media, crisis management.

  Fase 5
  De borging fase

  • Na een periode van een jaar na voltooïng bovengenoemde fase;
  • Evaluatie geraliseerde doelstellingen afgelopen periode;
  • Opfriscursus communicatie;
  • Inwerken en begeleiden eventuele nieuwe medewerkers;
  • Evaluatie.

   

  Together we make it happen!